2015. február 17., kedd

Sorbonne

University  of Paris III:    Sorbonne    Nouvelle    forrás

Erasmus 1494. film

 Boginak szeretettel.

2015. február 15., vasárnap

Innovatív pedagógia"A múzeumok, a könyvtárak, a levéltárak, a művészeti és a közművelődési intézmények kiemelt
szerepet játszanak a gyermekek informális képzésében, személyiségformálásában, identitásuk
erősítésében, készségeik képességekké formálásában, továbbá hozzájárulnak a közösségek
fejlesztéséhez. A pedagógusokat ösztönözni szeretnénk, hogy a napi pedagógiai gyakorlatukba illesszék be, és természetes módon használják a tudományterületükön a kulturális intézményekben felhalmozódott tudást, valamint éljenek
• az elsajátítandó tartalmak iskolán kívüli helyszíneken történő átadásának lehetőségével,
• az iskola nevelési céljait szolgáló kulturális programok, művelődési tevékenységek
kompetencia- és személyiségfejlesztő hatásával,
• a múzeumok, könyvtárak, levéltárak, közművelődési és művészeti intézmények kínálatával,
• a kulturális szakemberek, programok iskolába történő meghívásának lehetőségével.
Továbbá ismerjék meg a lakóhelyükön elérhető kulturális szolgáltatásokat, kedvezményeket, és
szakmai javaslataikkal akár formálják is azokat."
Tisztelettel:Urbán Ferenc Ábel
főosztályvezető-helyettes
Oktatási Hivatal
Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály

Múzeumi Oktatás és Képzési Program forrás
Egyszer én is magamban hordtalak.” forrás
Közös blog a diákokkal: kulturkecske

hatékony tanulási módszerek
 Kagan, címkefelhő, ötletbörze, plázavilág, reklámtáblák, látványraktár,

IKT
2015. február 10., kedd

Házi feladat
"A házi feladat a tanulók önálló, a tanítási órák között végzett tevékenységén alapuló oktatási módszer. Világosan közölni kell a tanulókkal a házi feladatok elkészítésének szabályait és a mulasztás konzekvenciáit." forrás  "...még felnőttkorban is azt látjuk, hogy azt csináljuk igazán jól, és az nem árt meg nekünk, amit szeretünk. Az utált, kikényszerített tevékenységen „nincs áldás”, és testi-lelki értelemben roncsol." forrás 

"Ezért például a tanárok kifejezetten ódzkodnak attól, hogy megbuktassák a gyerekeket. Ez Sahlberg szerint teljesen logikus, a buktatás és azzal együtt járó évismétlés ugyanis egy nagyon rossz eszköz a gyerekek hiányosságainak kezelésére.
Egyrészt azért mert a buktatás demoralizáló hatású, és teljesen leépíti a diák önértékelését, aki azután még kevésbé lesz motivált a tanulásban. Hatékonynak sem lehet nevezni, hisz a teljes évfolyamot meg kell ismételni. Ehelyett a finnek szerint inkább azokra a tantervi részletekre kell koncentrálni, amellyel a gyereknek problémája akadt." forrás

Reflektív gondolkodás fejlesztése

2015. február 8., vasárnap

Szivacskézilabda

 A kézilabda kistestvére, segít a tanulásban, javítja a koordinációt,
 az ügyességet, önfegyelemre nevel, segíti a csapatban az alkalmazkodást.

Magyar kézilabda-válogatott face

U8
U8
U9
Versenykiírás 
pálya

Döntő
oktatás
Gyakorlatok
Bombázó
Alapok
Kölyök  -   kézilabda
 BEMELEGÍTÉS
Gyakorlatok
Bemutató 1.-4.o. Zsiga Gyula erőnlét 
védekezés 1.
edzés 2. játék
Nagy László edzése 


Szivacs akadályokkal végzett edzés
Kézilabda alapmozgások: Zsiga Gyula
kézilabda akadémia

2015. február 5., csütörtök

Kompetenciák

Halványkék pötty

"Talán nincsen jobb mód bemutatni az emberi beképzeltség ostoba mivoltát, mint ez a távoli kép az apró világunkról. Számomra ez kiemeli annak felelősségét, hogy kedvesebben bánjunk a másikkal, hogy megtartsuk és ápoljuk eme halványkék pöttyöt, az egyedüli otthonunkat, melyet valaha ismertünk." 

" A pici gyerek nyitott a környezetre, megvizsgál minden fűszálat. Aztán ez a kíváncsiság elapad valahol. Miért?
Több oka lehet. A gyerekek születésüktől kezdve kíváncsiak a környezetükre. Fontos módszertani kérdés, hogy a pedagógusok hogyan s mennyire tudják ezt a nyitottságot megőrizni. Ehhez az kell, hogy maguk is kíváncsiak maradjanak, észre tudják venni az őket körülvevő szépséget. Viszont, ha valakinek rengeteg a gondja, és önmagával sincs harmóniában, akkor elfeledkezik ezekről csodákról, képes elrohanni mellettük. A felgyorsult világban, ebben a túlfogyasztó társadalomban nagyon nehéz megmaradni és képviselni ezt a szemléletmódot. A szeretetteljes emberi kapcsolatok segítenek ebben. A lelkesítő erő kulcsfontosságú.
A magyar pásztorkutya,a puli, terelőkutya, de ugyanakkor játékos, kedves, okos, szelíd jószág.
Módszerünk is, szelíden „terelgetjük” az embereket, és próbálunk a személyes példamutatásunkkal hatni. A harmóniát az emberi kapcsolatok megértése, javítása által szeretnénk elérni." Új Köznevelés, 2014.december Szelíd terelés  forrás 


Kompetencia

Tanári kompetenciák

Kulcskompetenciák

A modern, tudás alapú, erős gazdasági versenyre, politikai demokráciára, az emberi kapcsolatok humanitására épülő társadalomban az iskolázás során kialakítandó, megerősítendő és fejlesztendő kompetenciák (tudások, készségek, képességek) rendszerének leglényegesebb, alapvető elemei. A Nemzeti alaptanterv ezekre tételesen épít.
1. anyanyelvi kommunikáció
2. idegen nyelvi kommunikáció
3. matematikai kompetencia
4. természettudományos kompetencia
5. digitális kompetencia
6. hatékony és önálló tanulás
7.szociális és állampolgári kompetencia
8. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
9. esztétikai - művészeti tudatosság és kifejező képesség


ötletek:

 1. Elvárások
 2. Titkos barát
 3. Posta ládakészítés
 4. „Indián Név”
 5. Keress a csoportban
 6. Kedvenc Képem
 7. Kedvenc lufim
 8. Csoport szabályok
 9. Ablak-módszer
 10. Labda körbe dobás
 11. Labda körben tartása
 12. Pokróc labdával
 13. Fonal-háló ismerettel
 14. Dupla-dupla ez-ez
 15. Hány négyzetet látsz
 16. Szöveg feldolgozás kooperatív módszerrel
 17. Füllentős-ellenőrzési mód
 18. Ki vagyok én
 19. Számolás egytől
 20. Öt ember guggol egyszerre
 21. Telefonos
 22. Kulcsszavak
 23. Reflexiók szó, mondat szám
 24. Tíz szavas távirat
 25. Jóslás
 26. Örömkör
 27. Beszélgető kör
 28. Csoportalakítási módok
 29. Homlokomon a jel
 30. Családi perpatvar
 31. Csomó bogozás
 32. Szegény pici cica
 33. Cipőbolt
 34. Lávaköves
 35. Memóriakör
 36. Ketté osztott napló
 37. Hol az orrod, hol a füled
 38. Gondolat térkép
 39. Szeretet kapu
 40. Mozdulat tükör
 41. Egymásról egymásnak
 42. JutalomfaHegyi házamból, vérpiros, kis
remény, tavasz s nyár bogara,
fedeles szárnyad emelintve
vágyad már ki, szabadba vinne,
rég látott katica?
Vadkan csörtet a havas erdőn
s varjaival károg a tél.
Bent víz vár, méz, lekvár, – ajándék:
hétszer-hét nap kell, vagy talán még
több is, hogy kint megélj!
Túl korai fény csalt elő: jobb,
ha még ablakomban maradsz.
Az új évnek vagy hírhozója,
mint a kéményseprő, a gomba
s a szerencsemalac, –
ne menj hát halni, pici Hét pötty!
Volna csak itt, példádon át
szemeimmel hátra s előre
a hét pecséttel zárt jövőbe
látna ma a világ!

forrás 

A kompetenciák fejlesztése csak a nézetek tudatosítása által valósítható meg, egy olyan folyamatban, amelyben a tanár tudatosan feltárja saját meggyőződéseit, meghallgatja mások nézeteit és kipróbálja, vagyis hiteles gyakorlati tapasztalatokat szerez új tanítási felfogásokról, gyakorlatokról. Amelyek sikerességét azután ismét elemzés tárgyává teszi... Amiről most beszélünk, az a reflektív gondolkodás egyik legfontosabb célja." forrás   (20. oldal)

A reflektív gondolkodás fejlesztése.
Metaforatechnika: Olyan mint...Fogalmak, érzések, képi hasonlat formájában történő megfogalmazása. "A nevelés, olyan mint: a kertészkedés. Mert..."
Metamorfózis: Fogalmak, érzések hasonlítása egy megadott kontextusban.
Ha a tanulás állat lenne...
Ha a tanulás szín lenne...
Ha a tanulás növény lenne...
forrás (34.o.)
Ha a tanulás jármű lenne...

Reflektív gondolkodás a tanárképzésben
 

Keresés ebben a blogban