2012. március 30., péntek

Távolugrás


Előkészítő gyakorlatok
Gyakorlat száma: 1.
Gyakorlat megnevezése: „Reakció-fogó” vágtafutás, állóképesség, reakció
Alkalmazási területe: 3-8.o
Eszközök: 4db jelölő bója
Résztvevők száma: 10 fő
Gyakorlat leírása: A párok szabadon futnak a kijelölt területen belül (1, 2.) Az érintett
szám bekiabálására az egyik elfut, a másik megpróbálja 10mp-en belül elkapni.
Kritikus momentum: Vigyázzunk az ütközésekre
Megjegyzés: Vigyázni kell a megfelelő pihenőre
Változatok: A bemondott szám lesz az üldözött.

Gyakorlat száma:2
Gyakorlat megnevezése: “A kincses sziget” Reagáló képesség fejlesztés, futás előkészítés
Alkalmazási területe: 4-8.o
Eszközök: 4db ugrókötél
Résztvevők száma: 20 fő
Gyakorlat leírása: kb. 30-35 m hosszú, téglalap alakú játéktér négy sarkában félkör alakban elhelyezett ugrókötél mögött, négy csoportban helyezkednek el a tanulók.
 A csoportok 1-4-ig számot kapnak. A két csapat számának közlése után a tanulók átlós irányba futással helyet cserélnek.
Kritikus momentum: Az összeütközés elkerülése miatt a mozgás figyelése
Megjegyzés: A helycsere után először mozdulatlanul elhelyezkedő csapat győz és egy pontot kap. A pontok összege dönti el a helyezéseket.
Változatok: Vizuális jelekre való indulás, a tanár által megjelölt kiinduló helyzetből való gyors indulás. Nem futással, hanem lehet páros lábbal szökdelve, vagy egy lábon ugrálva a kijelölt területre eljutni.

Gyakorlat száma: 3
Gyakorlat megnevezése: “Menekülés a mocsárból” Láberőfejlesztés, futás, ugróerő
Alkalmazási területe: 5- 8.o.
Eszközök: Zsámoly, szőnyeg, medicinlabda, karika, bója
Résztvevők száma: 4x5 fő (20fő)
Gyakorlat leírása: Váltóverseny formájában, futás közben fellépés a zsámolyra és ugrás egy lábról két lábra,
 a tömött labda felvétele után szökdelés a karikába, majd visszafelé futáskor a labdát az előbbi helyre téve futás helyre, a vonal mögött váltás.
Kritikus momentum: Az elugrás felfelé, repülés felhúzott térddel. A mélybe ugrásnál ne csapják le a lábukat, puha érkezés.
A versenyhelyzet miatt nem páros lábbal szökdel.
Megjegyzés: A legkisebb helyezési számot összegyűjtő csapat nyer.
Változatok: Visszafelé indulva, a szökdelés történhet egyik, vagy másik lábon.
 A karikák, és a zsámoly-szőnyeg távolság változtatása.
 
Gyakorlat száma: 4
Gyakorlat megnevezése: „Szelektív kislabda-gyűjtés” Kislabdahajítás előkészítése
Alkalmazási területe:: 5. osztáy
Eszközök: Padok, kislabda, szemetes kosár
Résztvevők száma: 4x5 (20fő)
Gyakorlat leírása: A padoszlopokban egymás mellett ülő két sor tanulói tartoznak egy
csoporthoz. Minden padoszlop elé kb. 2m távolságban egy-egy papírkosarat helyezünk el.
A kislabda a bal oldali sor utolsó játékosánál legyen! A tanulók egy csoportja egymással szemben áll,
 ők tartoznak egy csoporthoz, és cikk-cakk vonalon kézbe dobják a labdát majd az utolsó tanuló elfut a kosárig és belerakja, majd helyre szalad.
Kritikus momentum: Ha leesik a labda, utána kell futni és dobni kell a következő tanulónak. Senkit sem szabad kihagyni
Megjegyzés: Az eredményt folyamatosan kell írni. A versenyző csapatok létszáma azonos legyen.
Változatok: Az irányokat változtatni lehet Lehet több dobóval, több labdával, térdelőrajtból,oszlopból is játszani.
 
Gyakorlat száma: 5.
Gyakorlat megnevezése: „Amerikai football” Rajtgyorsaság, futógyorsaság, dobás
előkészítő
Alkalmazási területe: 4-7. osztály
Eszközök: Kislabda, rajtvonal
Résztvevők száma: 2x10 fő
Gyakorlat leírása: 5 fő egysoros vonalban a vonal mögött. A dobó kislabdával 4 m-re a
vonal mögött. A tanulók a vonalat az indítójel előtt nem hagyhatják el. A labdát röptében
is el lehet kapni. A dobás pillanatára a tanulók elindulnak, hogy megszerezzék a labdát.
Az lesz a dobó, aki megszerzi a labdát.
Kritikus momentum: Csak a dobás pillanatában induljanak. A helyes dobótechnikára
ügyelni.
Megjegyzés: Állórajt helyzetből induljanak, mint a váltófutásnál
Változatok: Több dobóval, több labdával, térdelőrajtból, lehet oszlopból is.

Gyakorlat száma: 6.
Gyakorlat megnevezése: „Hajtsd a kötelet!”Távolugrás előkészítő, láberő, ritmus
Alkalmazási területe: 4-8. osztály
Eszközök: 4db ugrókötél, 4db kerülő bója
Résztvevők száma: 4x5 (20fő)
Gyakorlat leírása: Kötélhajtással szökdelés, kb 15m hosszú játéktéren, a távolság felénél vonallal
jelzett helyen-a kötél levetése után futással tárgykerülés, majd helyrefutáskor a
kötélhez érve újra szökdelés áthajtással. Kötélátadással váltás.
Kritikus momentum: Szökdelés-hajtás ritmusa
Megjegyzés: Erre a sorversenyre rá kell készülni!
Változatok: Váltott lábú szökdelés, egylábas hajtás-(jobb láb-bal láb)

Gyakorlat száma: 7
Gyakorlat megnevezése: „Bombázó” kislabdadobás előkészítő, célzás
Alkalmazási területe: 4-8. oszt.
Eszközök: 20db kislabda, vagy-és gumilabda, 1db kosárlabda, 2db pad
Résztvevők száma: 2x10 (20 fő)
Gyakorlat leírása: Tornateremben a terem közepére teszünk egy kosárlabdát. A
középvonaltól 10-10 m távolságra fektetett padot helyezünk el. E mögött állnak a
csapatok. Jelre elkezdik „bombázni”, dobálni a kosárlabdát. Cél, hogy az ellenfél padjához
hozzáérjen a kosárlabda. . Akkor kap pontot a csapat.

Keresés ebben a blogban