2016. november 15., kedd

Egészség

Táplálkozás, bélmozgás

Nem csak a lenmag, hanem a belőle nyert lenolaj (Oleum lini) is, mind több teret hódít táplálkozásunkban. Napról napra újabb és újabb felfedezések bizonyítják gyógyhatását, serkenti az agyműködést, megakadályozza koleszterin lerakódását, így csökkenti a koleszterinszintet, segít az ízületi gyulladásokon, a légutak gyulladásos megbetegedésein, a májjal kapcsolatos betegségekben, bőrbetegségeken, ekcémán, kedvezően befolyásolja a bőr életműködéseit. Hatásos még a a gyomorsav termelésére, gyomorfekély, cukorbetegség esetén is jótékonyan hat. Kozmetikumokban használva, például puhává, selymessé teszi a hajat.

Gyógyulás blog "Ha elegendő bátorság van bennünk ahhoz, hogy gyökeresen megváltoztassuk szemléletmódunkat, nagy valószínűséggel be fogjuk látni: nem a társunk az oka a problémáinknak. Pontosan ott van nagyon sok tennivalónk, ahol a legnagyobb fájdalmat, gyűlöletet, sérüléseket, hidegséget, dermedtséget vagy ellenszenvet érezzük. Ezt a munkát pedig önmagunkon kell elvégeznünk, hogy házasságunk vagy párkapcsolatunk a valódi gyógyulás és szeretet színterévé váljon." forrás

"Egészséges emberben az életenergia akadálytalanul kering, a 12 fő és a két középvonali meridiánban. Betegség állapotában a meridiánban elakad az energia. Ahhoz, hogy az egészséges állapot fenntartható legyen -tudjuk, hogy a biológiailag várható életkor ember esetében 120 év- megfelelő gyakorlással, un. " 3-1- 2" meridián-gyakorlatok végzésével kell, mintegy napi 20-30 percet szánni a saját meridiánjaink szabad energia-áramlásának biztosítására. Hogy milyen gyakorlatok ezek? A "3" arra utal, hogy három meridián-ponton akupresszúráznunk kell magunkat. Az "1" jelentése a hasunkról szól: fekvő vagy álló helyzertben hasi légzést kell naponta végezni. Végül a "2" a lábaink erejének a próbája:fizikai mozgás, akár helyben guggolás végzése is naponta szükséges." forrás


 

2016. június 28., kedd

Játék a testnevelésben

Bíró Melinda: Új könyv

Révész László: Portfólió segédanyag

„A tanulási folyamat egészét át kell
hatnia a nagyfokú sikerességnek, az élményszerzésnek, a
kihívást jelentő, örömteli mozgásos tevékenységeknek, amelyek a játékosság módszerével együtt
formálják a testneveléshez és sporthoz fűződő pozitív attitűdbázist”


Munkaterv
 minta

Meg kell felelnünk azoknak az elvárásoknak, amelyeket az alaptanterv támaszt:
„ … A műveltségterület kiemelt célja, hogy a rendszeres fizikai aktivitás minden tanuló életében jelentős szerepet kapjon, továbbá ennek révén minden tanulót élethosszig tartó egészségtudatos aktív életvezetésre szocializáljon.” (NAT 2012) A meglévő, gyakran nem optimális tárgyi feltételek között kell megoldásokat kidolgoznunk ezeknek az elvárásoknak megfelelve.


komplex iskolai testmozgásprogram

 a teljes körű iskolai egészségfejlesztés,

2.1. Milyen mozgásprogram-elemeket keressünk a pedagógiai programban
· közlekedési szokások:
- az autó és a tömegközlekedés helyett a gyaloglás vagy a kerékpározás szorgalmazása,
- KRESZ-oktatás, a kerékpáros közlekedés megtanítása;
· szünetek és a szabad játékidő:
- a szünetekben biztosított-e a tanulók szabad mozgása, sportolása (megfelelő méretű udvar, mászóka, sportolásra alkalmas terület, stb.),
- szabad játéklehetőség akár a napközi ideje alatt, akár a tanítási órák után (biztosítottak-e az ehhez szükséges eszközök);
· testnevelési program (kötelező):
Ha a testnevelés órákon nem az a cél, hogy minél nagyobb fizikai teljesítményt érjen el, hanem az, hogy minél több mozgásmintával ismerkedjen meg a tanuló – természetesen olyan intenzitással, ami 50 %-nál nem kisebb ‒, minőségi testnevelésről beszélhetünk.
· tanórán kívüli mozgás- és sportprogramok (kötelező vagy választható):
- tömegsport,
- szabadidősport,
- diáksport,
- néptánc szakkör (foglalkozás);
· közösségi mozgásprogram-elemek:
- szülő-diák sportdélután,
- tanár-diákmérkőzések,
- hétvégi családi sportprogramok;
· egyéb alkalomszerű mozgásos tevékenységek:
- házibajnokságok,
- sportnap,
- sportdélután,
- egészséghét,
- kirándulás,
- erdei iskola,
- vándortábor, 
- sítábor, 
- vízitábor, 
- túrázás (gyalog, kerékpárral, csónakkal), 
- séta, hétvégi közösségi programok stb.
Ezek alapján már válaszolhatunk arra, hogy mit jelent a komplex iskolai testmozgásprogram. 
A komplex iskolai testmozgásprogram meghatározása 
Amennyiben a pedagógiai programban a fentebb említett (dőlt betűkkel írt) területek közül legalább négyre vonatkozóan találunk rendelkezéseket, megállapíthatjuk, hogy az intézmény rendelkezik komplex iskolai testmozgásprogrammal. 
Mi a komplex iskolai testmozgásprogram célja, jelentősége? 
· az egészséges kondícióhoz szükséges mértékű testmozgást biztosít, 
· a testmozgással, sportolással kapcsolatban pozitív érzelmek alakulnak ki, 
· élményszerű, változatos a mozgástanulás,  · fontos a prevenciós hatása (pl.: a diákok kevesebbet ülnek a tévé, illetve a számítógép előtt).

Személyi háttér
testnevelő tanárok

Infrastrukturális háttér
-tornaterem
-tornaszoba
-udvar

Lakóhely lehetőségei
Ecsedi László Sportcentrum
Városi strand
Kultúrház
Alkalmi jégpálya (Mirelite Park)


Milyen feladataink vannak a helyi tanterv elkészítésekor?

  • Feladat:
-     dönteni kell arról, hogy az adott évfolyamon a heti 5x1 órás vagy 3+2 órás változatot választjuk;
-        a tematikai egységeket el kell osztani két tanévre;
-        meg kell határozni, hogy a kötelező 10 %-ot mire fordítjuk;
meg kell határozni a szabadon választható mozgásformákat


 Milyen lehetőségek vannak a heti két óra kiváltására?

  • a kerettantervben meghatározott műveltségterületi oktatással (pl.: néptánc);
  • iskolai sportkörben való sportolással;
  • versenyszerű sporttevékenységgel;
ha a feltételek adottak, akkor óraösszevonással úszással, gyaloglással, stb.
 


A 3+2 változat törvényi háttere:

  • Nkt. 27.§ (11): „… amelyből legfeljebb heti két óra
a)      a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b)       iskolai sportkörben való sportolással,
c)      versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt,   egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói             sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.”
  • EMMI rendelet 141.§ (2):
  „Amennyiben heti legfeljebb két testnevelésórát az iskolai sportkörben vagy az iskolában működő diáksport-egyesületben történő sportolással biztosít az iskola, akkor az iskolai sportkör és az iskolában működő diáksport-egyesület e feladatának ellátása kapcsán tagdíjat, egyesületi tagdíjat nem szedhet.”
a)      Az iskola nem a testnevelés tantárgyra vonatkozó, kerettantervben előírt tananyagot tanítja, hanem más műveltségterületi oktatást folytat.
Ez a         kitétel az iskola számára jelent lehetőséget, melyet a Nat I.2.1 pontja részletez:
„A     Heti öt órából legfeljebb heti két óra a Nat testnevelés és sport műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, kirándulás), vagy az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően különféle más sporttevékenységekre fordítható (hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok, csapatjátékok).”
b)      Iskolai sportkörben végzett tevékenység
-        A sportkör szervezését a 2013. augusztus 31-ig a Kt. 52.§ (9), utána az Nkt. 27.§ (13) írja elő.
-        Ez a tanuló számára jelent lehetőséget, tehát nem az iskola, hanem a tanuló válthatja ki ezzel az órát. A sportkör nem tehető kötelezővé.
-        Ugyanakkor elvileg elképzelhető, hogy egy népszerű sportkör óraösszevonást eredményezzen.
-        Ingyenesség!
c)      Versenysportot folytató tanuló igazolt egyesületi tagsággal
-        Szintén a tanuló számára ad lehetőséget.


Mily               Milyen egyéb lehetőségek vannak a személyi vagy a tárgyi feltételekből adódó problémák enyhítésére?

  •  A torna jellegű feladatoknál választható például az aerobik. Amennyiben lehetőségünk nyílik rá, akár évfolyamszintű összevonással is tarthatunk órákat, így teremkapacitás szabadul fel.
A délutáni két órán – hasonlóan a tömegsport órák gyakorlatához – több évfolyam tanulói is részt vehetnek egyszerre (a tanulói létszám függvényében megvalósítható). forrás


A kerettantervek óraszámainak lehetséges felosztásai (heti 5 óra)
5-8. évfolyam
5. évfolyam
Kerettantervi tartalom
Óraszám

Természetes és nem természetes mozgásformák
18

Úszás és úszó jellegű feladatok
18

Sportjátékok
35

Atlétika jellegű feladatok
20

Torna jellegű feladatok
29

Alternatív környezetben űzhető sportok
23

Önvédelmi és küzdő feladatok
19

Szabadon felhasználható órakeret
18
6. évfolyam
Kerettantervi tartalom
Óraszám

Természetes és nem természetes mozgásformák
18

Úszás és úszó jellegű feladatok
18

Sportjátékok
35

Atlétika jellegű feladatok
20

Torna jellegű feladatok
29

Alternatív környezetben űzhető sportok
23

Önvédelmi és küzdő feladatok
19

Szabadon felhasználható órakeret
18
7. évfolyam
Kerettantervi tartalom
Óraszám

Természetes és nem természetes mozgásformák
17

Úszás és úszó jellegű feladatok
18

Sportjátékok
31

Atlétika jellegű feladatok
23

Torna jellegű feladatok
28

Alternatív környezetben űzhető sportok
22

Önvédelmi és küzdő feladatok
23

Szabadon felhasználható órakeret
18
8. évfolyam
Kerettantervi tartalom
Óraszám

Természetes és nem természetes mozgásformák
17

Úszás és úszó jellegű feladatok
18

Sportjátékok
31

Atlétika jellegű feladatok
22

zfo

Keresés ebben a blogban